Створення прав ІВ

Правова охорона знаків для товарів і послуг (товарних знаків, торгових марок)

Наші спеціалісти нададуть допомогу в розробці знака для товарів і послуг (фірмового стилю, упаковки), проконсультують у відношенні відповідності словесних, зображувальних та інших позначень умовам правової охорони в Україні, підготують та подадуть заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг в Україні та інших країнах.

Повіреними компанії «Коваль і партнери» здійснюються наступні кваліфіковані послуги:

 • діловодство за заявками на знаки для товарів та послуг, які подані до Укрпатенту, а також подання і діловодство зазаявками в інших країнах;
 • оскарження реєстрации знаків для товарів та послуг;
 • продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Повірені компанії підготують до подання заяву про визнання добре відомим товарного знака в Україні.

Юристами компанії здійснюється сприяння виявленню незаконного використання зареєстрованих товарних знаків на території України та інших країн і правова кваліфікація таких порушень, надаються консультації з питань охорони і порушень прав на товарний знак у випадках недобросовісної конкуренції.

Правова охорона промислових зразків

Повіреними компанії «Коваль і партнери» надаються консультації з питань, пов‘язаних із отриманням клієнтами найбільш ефективної та надійної правової охорони дизайнерських розробок, з питань, пов‘язаних із визначенням  патентоздатності промислових зрізків.

Повіреними компанії «Коваль і партнери» здійснюються наступні кваліфіковані послуги:

 • подання заявок на отримання  патентів на промислові зразки та забезпечення діловодства за заявкими в Україні та інших країнах;
 • представлення інтересів клієнтів в Укрпатенті та Департаменті інтелектуальної власності МЕРТ, як в ході експертизи заявок, так і на стадії оскарження рішень і патентів;
 • оскарження реєстрації патентів на промислові зразки;
 • оформлення заявочних документів, яке складається із підготовки опису промислового зразка, виготовлення необхідної кількості його зображень із сучасними фотографічними та комп‘ютерними технологіями;
 • підтримання дії патентів на промислові зразки в Україні та за її межами;
 • консультації з питань порушення  прав власника патенту на промисловий зразок та недобросовістної конкуренції.

Правова охорона винаходів та корисних моделей

Патентні повірені «Коваль і партнери» підготують документи, включаючи опис винаходу або корисної моделі, необхідні для подання заявок на отримання патенту, забезпечать кваліфіковане діловодство за заявками в Укрпатенті.

Ми готові надати вам консультації з усіх питань, пов‘язаних із отриманням клієнтами найбільш ефективної і надійної правової охорони їх винаходів та інновацій, визначенню патентоздатності винаходів, консультації відносно доцільності патентування або збереження «ноу-хау», консультації відносно доцільності і тактики патентування за кордоном.

Патентні повірені «Коваль і партнери» допоможуть Вам у складанні національних і міжнародних заявок на отримання патентів на винаходи в Україні і за кордоном, поданню заявок на отримання патентів в Україні і за кордоном за національними процедурами і по договору про патентну кооперацію (РСТ), забезпечать діловодство за цими заявками в Україні та в інших країнах.

Повіреними компанії «Коваль і партнери»  здійснюються наступні кваліфіковані послуги:

 • представлення інтересів клієнтів в Укрпатенті та Департаменті інтелектуальної власності МЕРТ, як в ході експертизи заявок, так і на стадії оскарження рішень і патентів;
 • підтримання дії патентів на винаходи та корисні моделі в Україні та за її межами;
 • патентний пошук для визначення патентної «чистоти», патентно здатності;
 • консультації з питань порушення прав власника патенту та незаконного використання винаходів.

Міжнародна охорона прав інтелектуальної власності (торгові марки, винаходи, корисні модели, промислові зразки)

Повіреними компанії «Коваль і партнери» здійснюється підготовка і подача заявок на знаки для товарів і послуг до інших країн за національною процедурою, підготовка і подання заявок на знаки для товарів і послуг до інших країн у відповідності із Мадридською угодою і/або Протоколом до Мадридської угоди, підготовка і подання заявок на знаки для товарів і послуг до інших країн у відповідності з процедурою подання торгової марки Європейского Союзу, підготовка і подання заявок на винаходи і корисні модели в інших країнах у відповідності з договором про патентну кооперацію (РСТ), підготовка і подання заявок на винаходи і корисні модели в інших країнах за національною процедурою.

Підготовка і подання заявок на промислові зразки в інших країнах.

Проведення пошуків по торговим маркам в інших країнах.