Вимоги до подачі винаходів та корисних моделей в Україні

Подання заявки по національній процедурі

Документи. які необхідні для подачі:

  • опис,
  • пункти,
  • реферат,
  • креслення.

З метою збереження пріоритету, завірена копія пріоритетної заявки повинна бути надана або в момент подачі заявки, або протягом трьох місяців з дати подачі заявки. Відповідно до положень чинного законодавства, якщо зазначений термін був пропущений через непередбачувані обставини, він може бути продовжений на два місяці. У той же час, якщо попередня (пріоритетна) заявка не ідентична, поданій в Україні, Патентне відомство має право вимагати подання перекладу попередньої (пріоритетної) заявки.

Введення в національну фазу згідно договору РСТ

Відповідний термін для вступу в національну фазу в Україні становить 31 місяць з пріоритетної дати.

На момент подачі заявки необхідні такі документи:

  • копії опису, формули і реферату опублікованої міжнародної заявки
  • креслення (якщо такі є),
  • титульний лист заявки РСТ,
  • поправки, зроблені у відповідності зі ст. 19 і 34 (2) РСТ (якщо є) і всі супутні заявки
  • форми РСТ 409 і 416 (якщо є).

Переклад заявки українською мовою повинен бути представлений в Патентне відомство до закінчення 31-місячного терміну.

Протягом 2 місяців з дати подання заявки, будуть необхідні такі документи:

  • підписаний оригінал доручення. Факсимільна копія цього документа не приймається в Патентному відомстві. Нотаріальне завірення довіреності не потрібне.

Закон передбачає проведення експертизи протягом 3 років з дати міжнародної подачі заявки.

Термін дії патенту

Термін дії патенту в Україні становить 20 років з дати подачі патенту на винаходи і 10 років з дати подачі патенту на корисну модель. Патенти на фармацевтичні та агрохімічні продукти можуть бути продовжені на термін еквівалентно періоду з дати подання заявки до дати видачі ліцензії (дозволу на продаж), але не більше ніж на 5 років.